Protonendruckreihe

pKSSäureBasepKB
≈ -9HClO₄ClO₄⁻≈ 23
≈ -7HClCl⁻≈ 21
≈ -3H₂SO₄HSO₄⁻≈ 17
-1,74H₃O⁺H₂O15,74
-1,32HNO₃NO₃⁻15,32
1,25HOOC–COOHHOOC–COO⁻12,75
1,90H₂SO₃HSO₃⁻12,10
1,92HSO₄⁻SO₄²⁻12,08
2,13H₃PO₄H₂PO₄⁻11,87
2,22[Fe(H₂O)₆]³⁺[Fe(H₂O)₅(OH)]²⁺11,78
2,86CH₂Cl–COOHCH₂Cl–COO⁻11,14
3,14HNO₂NO₂⁻10,86
3,17HFF⁻10,83
3,75HCOOHHCOO⁻10,25
4,75CH₃–COOHCH₃–COO⁻9,25
4,87CH₃–CH₂–COOHCH₃–CH₂–COO⁻9,13
4,85[Al(H₂O)₆]³⁺[Al(H₂O)₅(OH)]²⁺9,15
6,52H₂CO₃HCO₃⁻7,48
6,92H₂SHS⁻7,08
7,12H₂PO₄⁻HPO₄²⁻6,88
7,20HSO₃⁻SO₃²⁻6,80
9,25NH₄⁺NH₃4,75
9,40HCNCN⁻4,60
9,61[Zn(H₂O)₆]²⁺[Zn(H₂O)₅(OH)]⁺4,39
9,98C₆H₅–OHC₆H₅–O⁻4,02
10,40HCO₃⁻CO₃²⁻3,60
12,32HPO₄²⁻PO₄³⁻1,68
15,74H₂OOH⁻-1,74
≈ 18CH₃–CH₂–OHCH₃–CH₂–O⁻≈ -4
≈ 23NH₃NH₂⁻≈ -9

Elektronendruckreihe

E⁰ [V]RedmOxmⁿ⁺ + n·e⁻
-3,04LiLi⁺ + e⁻
-3,03Ca + 2OH⁻Ca(OH)₂ + 2e⁻
-2,92KK⁺ + e⁻
-2,90BaBa²⁺ + 2e⁻
-2,87CaCa²⁺ + 2e⁻
-2,71NaNa⁺ + e⁻
-2,63Mg + 2OH⁻Mg(OH)₂ + 2e⁻
-2,36MgMg²⁺ + 2e⁻
-1,66AlAl³⁺ + 3e⁻
-1,18MnMn²⁺ + 2e⁻
-0,92Se²⁻Se + 2e⁻
-0,83H₂ + 2 OH⁻2H₂O + 2e⁻
-0,82Cd + 2OH⁻Cd(OH)₂ + 2e⁻
-0,76ZnZn²⁺ + 2e⁻
-0,74CrCr³⁺ + 3e⁻
-0,48S²⁻S + 2e⁻
-0,41FeFe²⁺ + 2e⁻
-0,40CdCd²⁺ + 2e⁻
-0,38Ag + 2CN⁻[Ag(CN)₂]⁻ + e⁻
-0,36Pb + SO₄²⁻PbSO₄ + 2e⁻
-0,28CoCo²⁺ + 2e⁻
-0,23NiNi²⁺ + 2e⁻
-0,22Cu + 2OH⁻Cu(OH)₂ + 2e⁻
-0,14SnSn²⁺ + 2e⁻
-0,13PbPb²⁺ + 2e⁻
-0,12CO + 3H₂OCO₂ + 2H₃O⁺ + 2e⁻
-0,02FeFe³⁺ + 3e⁻
0,00H₂ + 2H₂O2H₃O⁺ + 2e⁻
+0,17Cu⁺Cu²⁺ + e⁻
+0,22Ag + Cl⁻AgCl + e⁻
+0,35CuCu²⁺ + 2e⁻
+0,404OH⁻O₂ + 2H₂O + 4e⁻
+0,52CuCu⁺ + e⁻
+0,542I⁻I₂ + 2e⁻
+0,68H₂O₂ + 2H₂OO₂ + 2H₃O⁺ + 2e⁻
+0,77Fe²⁺Fe³⁺ + e⁻
+0,80AgAg⁺ + e⁻
+0,85HgHg²⁺ + 2e⁻
+0,99PdPd²⁺ + 2e⁻
+1,072Br⁻Br₂ + 2e⁻
+1,20PtPt²⁺ + 2e⁻
+1,236H₂O O₂ + 4H₃O⁺ + 4e⁻
+1,23Mn²⁺ + 6H₂OMnO₂ + 4H₃O⁺ + 2e⁻
+1,332Cr³⁺ + 21H₂OCr₂O₇²⁻ + 14H₃O⁺ + 6e⁻
+1,332Cl⁻Cl₂ + 2e⁻
+1,41Au⁺Au³⁺ + 2e⁻
+1,46Pb²⁺ + 6H₂OPbO₂ + 4H₃O⁺ + 2e⁻
+1,50AuAu³⁺ + 3e⁻
+1,51Mn²⁺ + 12H₂OMnO₄⁻ + 8H₃O⁺ + 5e⁻
+1,68AuAu⁺ + e⁻
+1,69PbSO₄ + 6H₂OPbO₂ + 4H₃O⁺ + SO₄²⁻ + 2e⁻
+1,70MnO₂ + 6H₂OMnO₄⁻ + 4H₃O⁺ + 3e⁻
+1,784H₂OH₂O₂ + 2H₃O⁺ + 2e⁻
+2,07O₂ + 3H₂OO₃ + 2H₃O⁺ + 2e⁻
+2,872F⁻F₂ + 2e⁻